Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Aanwezigheidsfraude

22-03-2023

Een werkgever wil het contract van een werknemer ontbinden. Dit omdat de werknemer bij het betreden van het bedrijfspand heeft ingeklokt maar vervolgens het pand weer heeft verlaten en geen of nauwelijks werkzaamheden heeft verricht.

De werkgever

Naar aanleiding van een onderzoek bestaande uit de inklokgegevens en camerabeelden had de werkgever geconcludeerd dat een werknemer meerdere malen via de nooddeur het pand had verlaten. Toen zij de werknemer om een reactie vroegen vertelde hij meerdere keren naar een nabijgelegen tankstation te zijn gelopen om sigaretten te kopen en dat hij vervolgens is teruggekeerd.

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een vergoeding.

De werkgever stelt dat uit het gevoerde onderzoek is gebleken dat de werknemer op negentien werkdagen heeft ingeklokt in het bedrijfssysteem. Echter: hij was een groot deel van deze werkdagen niet op de bedrijfsvestiging aanwezig en verrichtte nauwelijks werkzaamheden. Daarbij heeft het personeels lid gelogen over zijn afwezigheid en zijn urenstaat onjuist ingevuld.

De werknemer

De werknemer eist een aanzienlijke ontslagvergoeding. Hij zegt dat hij niet heeft gedaan alsof hij fysiek aanwezig was en verklaart dat hij wel eens vaker via de nooddeur vertrok en daarna weer terugkwam waarna hij weer gewoon inklokte.

De toegangsrapportage kan wat de werknemer betreft niet als bewijs dienen en camerabeelden zijn pas op het laatste moment vrijgegeven. Bovendien blijkt uit e-mails en verklaringen van collega’s dat hij wel degelijk aan het werk was.

De rechter

De kantonrechter oordeelt dat er ernstig verwijtbaar door de werknemer is gehandeld. Hij ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding.

De rechter beoordeelt dat uit de camerabeelden en de inklokgegevens blijkt dat de werknemer op de betreffende werkdagen gedurende een groot deel van de dag niet de op de bedrijfsvestiging aanwezig is geweest en niet of nauwelijks heeft gewerkt zoals door de werkgever is gesteld. Daarom vindt de kantonrechter dat voldoende vaststaat dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan dagdieverij.

Bron: vbsadvocaten


Terug naar het nieuwsoverzicht