Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Ondersteuning werkgevers aan werknemers

29-01-2023

Meer dan 70% van de werkgevers geeft iets extra`s aan werknemers

Veel van de werkgevers geven iets extra’s aan hun werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten. Het meest gebruikt is de eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft hier financiële steun die bovenop de structurele loonstijgingen en andere uitkeringen komen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

De 170 werkgevers die mee deden aan het onderzoek schatten in dat 24% van de werknemers te maken heeft met financiële problemen als gevolg van gestegen prijzen voor levensonderhoud. Zij willen iets extra’s doen omdat ze zien dat werknemers het moeilijk hebben. Ondanks dat deze bedrijven zelf ook last hebben van hoge prijzen en hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, nemen zij serieuze maatregelen om werknemers te ondersteunen. Veel werkgevers geven al iets extra’s (33%) of gaan dat (nogmaals) doen (38%).

40% van de werkgevers geeft een eenmalige uitkering. De helft hiervan geeft € 500 of meer. Bij de eenmalige uitkeringen gaat het in 62% van de gevallen om een uitkering aan alle medewerkers zonder onderscheid naar inkomensniveau. Werkgevers vinden het lastig om onderscheid te maken, omdat zij niet altijd precies weten welke werknemers het hard nodig hebben. Bovendien denken zij dat werknemers met het laagste inkomensniveau (deels) gecompenseerd worden door de koopkrachtmaatregelen van de overheid. Door brede ondersteuning te bieden, worden ook de middeninkomens geholpen die minder profiteren van de koopkrachtmaatregelen van de overheid.

Behalve financiële uitkeringen geven werkgevers een hogere reiskostenvergoeding en / of wordt het loon verhoogd. Ook worden er meer werkuren aangeboden en worden vakantiedagen eerder uitbetaald als personeel dat wil. Werkgevers noemen ook nog andere maatregelen die zij treffen, zoals bijdragen aan het verduurzamen van het huis, een leasefiets vanwege de hoge brandstofprijzen en het eerder uitbetalen van vakantiegeld.

Bron: awvn


Terug naar het nieuwsoverzicht