Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Verplichte urenregistratie

02-08-2020

Werkgevers zijn verplicht de arbeids- en rusttijden van werknemers te registreren zoals de Arbeidstijdenwet beschrijft. Maar wat houden die verplichtingen nu precies in ?

In artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet (Atw) staat beschreven dat de werkgevers verplicht zijn om een tijdregistratie bij te houden van de arbeids- en rusttijden van werknemers. Dit is een verplichting, zodat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan controleren of de wet wordt nageleefd. Je moet dus als werkgever kunnen aangeven welke werknemer / personeel op welk tijdstip met de arbeid is begonnen, wanneer de arbeid is gestopt en hoeveel pauzes je personeel heeft genomen. Hierbij gaat het om de gewerkte uren, de pauzes en om de andere arbeidstijd, zoals ziekte, zwangerschapsverlof, tijd voor tijd en vakantie.

De gewerkte uren, de pauzes en overige tijden moeten door de werkgevers minimaal een jaar bewaard blijven. Je bent als bedrijf verplicht om altijd de urenregistratie bij te houden, ongeacht of het gaat om contractmedewerkers, flexkrachten, nul uren contracten of wat voor personeel dan ook.

Naleving en boetes
Als je urenregistratie registratie ontbreekt of onvolledig is, kan er niet afdoende worden gecontroleerd. Soms komt dat werkgevers goed uit, omdat ze bepaalde wetten niet of onvoldoende uitvoeren. Om dit tegen te gaan wordt bij het niet hebben van een (volledige) urenregistratie direct een boete opgelegd. Deze variërt van €100,- tot €10.000,- per personeelslid.

Je mag als werkgever zelf weten op welke manier je de uren registreert. Om te controleren of de atw wordt nageleefd is het wel belangrijk dat duidelijk is welke arbeid er door medewerkers is verricht. Inklokken is natuurlijk een heel acurate manier om de gewerkte uren en werkzaamheden te registreren. Met klokin kan je de gewerkte tijden over iedere gewenste periode opvragen. Via de rooster functie of de aanwezigheidsregistratie / geklokte tijden. Zo heb je altijd je urenregistratie op orde. Dat geeft je gemoedsrust en bespaart je onnodige boetes.

In 2013 zijn er meer dan 1400 inspecties uitgevoerd, waarbij op honderden locaties overtredingen geconstateerd werden. Hierbij zijn 350 werkgevers beboet. Dit is een percentage van meer dan 20%.
(Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)


Terug naar het nieuwsoverzicht