Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Feestdagen doorbetalen of niet

22-05-2022

De term officiële feestdag doet vermoeden dat het personeel recht heeft op verlof én salaris. Hoe zit het juridisch in elkaar?

Nergens in de Nederlandse wet staat dat een organisatie het personeel op een officiële feestdag vrij moet geven. In de CAO of de arbeidsovereenkomst kan dit echter wel zijn opgenomen. Sterker nog, in de meeste CAO`s ís overeengekomen dat de werknemer recht heeft op een betaalde vrije dag heeft en vaak wordt benoemd welke feestdagen dat zijn. Deze feestdagen worden dan niet in mindering gebracht op het vakantiesaldo van de werknemer.

In sommige sectoren zoals de horeca is het niet mogelijk iedereen vrij te geven op een feestdag. Vaak is dan benoemd dat het personeel recht heeft op een toeslag.

De werknemers met een parttime contract kunnen minder voordeel hebben dan de fulltimers, doordat ze misschien al vrij zijn / niet ingeroosterd staan op deze dag. Sinds 2011 is dit onderscheid wettelijk verboden. Het bedrijf moet iedere werknemer een in verhouding gelijk aantal uren vrij geven. Bijvoorbeeld iemand die een contract van 20 uur in de week heeft maar op een feestdag niet staat ingeroosterd heeft toch recht op 4 uur betaald verlof.

Oproepkrachten hebben geen recht op doorbetaling van het salaris op een officiële feestdag als ze niet ingepland staan.

Verplichte vrije dagen
In principe heeft een bedrijf geen recht om te bepalen of en wanneer het personeel verlof moet opnemen. Je mag echter wel verplichte vrije dagen aanwijzen als dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal dagen dat je kan aanwijzen als verplichte vrije dag. Een verplichte vrije dag wordt van het vakantiesaldo van de werknemer afgetrokken.

Hoe worden feestdagen verwerkt door Klokin urenregistratie?.


Terug naar het nieuwsoverzicht