Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Het Nieuwe Werken is terug

19-06-2020
Het Nieuwe Werken is dankzij de corona-crisis helemaal terug. Bedrijven werkten jarenlang met traditionele tijdregistratiesystemen om zo controle op de tijdsbesteding van een werknemer uit te oefenen. Onder Het Nieuwe Werken worden werkzaamheden tijd- en plaatsonafhankelijk verricht. Betekent dit dat Het Nieuwe Werken de traditionele prikklok heeft verdreven?

Zoals gezegd houdt Het Nieuwe Werken in dat de werknemer zijn werk tijd- en plaatsonafhankelijk verricht. Voordelen voor de werkgever zijn o.a. minder ziekteverzuim en bezuiniging op de werkplekken en reiskosten. Een belangrijke factor voor Het Nieuwe Werken is het vertrouwen tussen werknemer en werkgever. Voor een leidinggevende zal het belangrijk worden de werknemer te beoordelen op behaalde resultaten, en niet op het aantal uren `fysieke aanwezigheid`.

Van oudsher wordt gewerkt met tijdregistratiesystemen. Traditioneel voorbeeld hiervan is de ouderwetse prikklok. Deze ouderwetse prikklok is in de loop der jaren sterk geprofessionaliseerd waarbij de kern een geautomatiseerd systeem is voor het registreren van werktijden. Dankzij deze systemen ontstaat er een nauwkeurig beeld van maandelijks gedraaide uren, ziekte, verzuim en vakantiedagen. Ook tijdsregistratie heeft hiermee als doel kosten te besparen voor de werkgever.

Bijten Het Nieuwe Werken en tijdsregistratie elkaar? Waarschijnlijk niet. Bij HNW wordt de werknemer uiteindelijk beoordeeld op het wel of niet halen van zijn of haar doelen. Het gaat er dan niet om waar en wanneer de werkzaamheden worden verricht. Om HNW te laten slagen zal er dus wel vertrouwen moeten bestaan tussen werkgever en werknemer. Bovendien zullen sommige functies minder geschikt zijn voor HNW.

De optimale oplossing is om beide concepten te integreren. Hierbij worden de voordelen van beide systemen geïntegreerd. De kostenbesparingen bij het thuiswerken zijn evident. Met het opzetten van een tijdsregistratiesysteem geschikt voor thuiswerkers, zoals klokin.nl, kan ook een inzicht kunnen worden verkregen in de uitgevoerde werkzaamheden door de thuiswerker en dit kan helpen bij de planning voor een leidinggevende en het stellen van realistische doelen. Zo versterken beide systemen elkaar en levert tijdsregistratie thuis een positieve bijdrage aan Het Nieuwe Werken.


Terug naar het nieuwsoverzicht