Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Bedrijven worden verplicht CO2 uitstoot personeel te verlagen

28-04-2022

Grote instellingen en ondernemingen worden vanaf 2025 verplicht de uitstoot van hun reizende werknemers te verlagen. Bijvoorbeeld door personeel te verplichten zich vaker met de fiets, het openbaar vervoer of elektrische auto te verplaatsen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven met meer dan honderd werknemers de CO2-uitstoot door woon-werkverkeer en zakelijke reizen gaan verminderen. Ten opzichte van 2019 moet dit in 2030 een megaton minder zijn. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze ondernemingen rapporteren hoeveel CO2 hun reizende medewerkers gezamenlijk uitstoten, schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in de brief die 19 april aan de Tweede Kamer is verstuurd. Het ministerie van I&W gaat vervolgens kijken of ze gezamenlijk op weg zijn het doel te halen.

Als blijkt dat het bedrijfsleven er niet in slaagt zijn medewerkers klimaatvriendelijker te laten reizen, komt er een norm die de maximale uitstoot per reizigerskilometer vastlegt. Ov-kilometers zullen daarbij minder hard meetellen dan bijvoorbeeld dieselkilometers. Bedrijven die de norm overschrijden, lopen vanaf 2025 kans op een boete. Het gaat alleen om reizen binnen Nederland. Zakelijk vliegverkeer telt niet mee. Nederland telt ongeveer achtduizend van deze ondernemingen.

Gezamenlijk plafond
Heijnen wilde eigenlijk nu al met een norm komen die de CO2-uitstoot per kilometer aan banden legt, maar heeft na overleg met de sector gekozen voor een gezamenlijk plafond. Ondernemingen krijgen nu twee jaar de tijd om te bewijzen dat de totale uitstoot voldoende daalt om het doel voor 2030 te halen. Het gaat niet alleen om veranderingen aan het wagenpark, maar ook om manieren om werknemers anders of minder te laten reizen, schrijft de staatssecretaris.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen meer werknemers per trein of per elektrische auto te laten reizen, of ze vaker te laten thuiswerken. De regeling omvat ongeveer tweederde van alle werknemers in Nederland, zegt een woordvoerder van het ministerie. Omgevingsdiensten gaan controleren.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden met de huidige afspraken. Wel noemt de woordvoerder de uitvoering een aandachtpunt: `De registratie van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer moet aansluiten bij de bestaande administratie.` Ook moet de privacy van werknemers gewaarborgd worden. Het ministerie heeft verklaard geen gegevens van individuen te gaan gebruiken.

Bedrijven die minder of geen uitstoot verminderen, profiteren van bedrijven die wel veel energie steken in het terugdringen van de CO2-uitstoot van hun medewerkers, erkent het ministerie. Maar als het totale doel te ver uit zicht blijft, zullen zij een inhaalslag moeten maken om deze uitstoot te verminderen.

Volgens de woordvoerder van VNO-NCW is het niet voor alle ondernemingen even gemakkelijk de doelstellingen te halen: `Een bedrijf met een hoofdkantoor naast een treinstation kan de doelen gemakkelijker halen dan een locatie aan de rand van een industrieterrein zonder ov-voorzieningen. Daar moeten we wel rekening mee houden.`

bron: volkskrant

Eenvoudig de woon en werkverkeer informatie verzamelen met Klokin.


Terug naar het nieuwsoverzicht