Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

AVG boete voor onjuiste verzuimadministratie

25-06-2021

De privacywetgeving, beter bekend als AVG, stelt dat de informatie omtrent iemands gezondheid strikt privé is. Dit betekent onder meer dat de werkgever niet mag vragen naar de oorzaak van de ziekmelding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd aan een organisatie die deze verzuimoorzaak en andere gezondheidsgegevens vastlegde in hun administratie.

De verzuimregistratie van deze werkgever bevatte bijzonder gevoelige informatie over de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Zoals de namen van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen. Allemaal gegevens die niet strict noodzakelijk zijn voor de verzuimbegeleiding, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Nog belangrijker was dat deze informatie online toegankelijk was, zonder enige vorm van authenticatie.

Wat mag wel?

Nog steeds wordt er door diverse werkgevers naar de medische achtergrond van de ziekte bij medewerkers gevraagd terwijl dit niet is toegestaan. Werkgevers geven in een recent onderzoek aan behoefte te hebben aan meer praktische handvaten over wat wel mag, in plaats van de regels waarin wordt aangegeven wat er allemaal verboden is.


Terug naar het nieuwsoverzicht