Nieuws

Artikelen met betrekking tot urenregistratie

Vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor werknemers

24-08-2022

Vanaf 2 augustus 2022 gelden er belangrijke wijzigingen op ouderschapsverlof voor werknemers.

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is namelijk zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Uw werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Vanaf 2 augustus 2022 kan uw werknemer hiervan 9 weken als betaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt uw werknemer geen betaald ouderschapsverlof op, of niet alle 9 weken? Dan kan uw werknemer de weken die niet zijn opgenomen als betaald ouderschapsverlof nog als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Klik hier om naar de website van het UWV te gaan voor meer informatie


Terug naar het nieuwsoverzicht