Rapportage woon en werkverkeer


Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u vanaf januari 2023 jaarlijks gaan rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers

De software van Klokin maakt dit gemakkelijk en beheersbaar. Via een of meerdere schermen bij bijvoorbeeld de ingang, de uitgang of de kantine, via de computers van de medewerkers of via mobiele telefoons.

De medewerker komt op het werk en klikt op zijn naam of scant zijn of haar druppel. Vervolgens wordt de informatie uitgevraagd. Deze vragen kan je zelf instellen. Voorbeelden zijn

  • Ben je vanaf je thuisadres gekomen?
    Ja / Nee
  • Hoe ben je gekomen?
    Auto / Fiets / OV / Meegereden
  • Indien auto, wat is de brandstof?
    Euro95 / Diesel / LPG / Electrisch

Ook bij het naar huis gaan kan je deze en of andere informatie uitvragen. Om het proces te versnellen kan het systeem de antwoorden vast vullen met standaard informatie zoals bv de reisafstand naar het thuisadres van de werknemer.

Door de antwoordwaardes correct te definiën kan je zelf formules maken in de excel export. Bv reisafstand maal de CO2 uitstoot per kilometer van het gekozen vervoer.


Terug naar alle functies