Arbeidstijdenwet wettelijke arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet staat vastgelegd hoeveel uur uw werknemers maximaal per dag en per week mogen werken, hoeveel rusttijd ze moeten krijgen, het aantal pauzes en het aantal nachtdiensten dat ze mogen draaien. Deze wet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Met Klokin kan je een waarschuwing krijgen als je werknemers door het inklokken en uitklokken over deze wettelijke maximum werktijden heengaan.

Soms mag een werknemer langer werken, maar alleen als het niet anders kan. Bijvoorbeeld bij noodsituaties of bij piekbelasting. Vanuit de wet mag een werknemer maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Over een periode van 4 weken mag dat gemiddeld 55 uur per week zijn. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar men mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 48 uur per week werken. In uw cao kunnen hierover andere afspraken staan.

Als je je hier niet van bewust bent of de geklokte tijden niet monitort kan dit resulteren in een overtreding van de arbeidstijden wet. Zeker met werknemers uit andere landen, die zoveel mogelijk uren proberen te draaien in een korte tijd. Met de software van Klokin® kan je deze parameters zelf instellen en worden de werktijden van alle werknemers over deze periodes in de gaten gehouden. Je ontvangt automatisch een waarschuwing indien er te lange tijden gevonden worden.

Lees meer over de Arbeidstijdenwet: Ondernemersplein KVK.
Lees meer over de signalering en waarschuwingen met Klokin: Signalering en waarschuwingen.


Terug naar alle functies 1 Maand Proberen