Tijdverzoeken


Het gebeurt weleens: een medewerker is vergeten om in te klokken en/of vergeten is om uit te klokken. Hiervoor heeft Klokin het systeem ontwikkeld om tijdverzoeken te sturen. Een medewerker kan dan via de WebApp in dat geval een tijdverzoek sturen aan de beheerder met de daadwerkelijk gewerkte uren.

In de WebApp selecteert de medewerker eerst de dag waarop het tijdverzoek betrekking heeft. Het systeem haalt vervolgens de diensten op die op die dag gedraaid zijn, waarbij de medewerker een dienst kan selecteren waarop het verzoek betrekking heeft. Na het selecteren van de dienst geeft men een begin tijd en een eindtijd op en tevens een opmerking voor de beheerder, zodat deze weet waar het tijdverzoek precies over gaat.

Het tijdverzoek kan daarna verzonden worden richting de beheerder. Tevens ziet de medewerker het verzoek in de lijst komen staan, waar alle reeds gedane tijdsverzoeken staan. In de lijst staat netjes aangegeven of het verzoek is goedgekeurd of is afgekeurd.

De beheerder ziet het verzoek dan direct binnenkomen op zijn dashboard. Zodra men daar op klikt verschijnt een pop-up waarbij het systeem naast het tijdverzoek ook de reeds geklokte werktijden op die dag laat zien. Het is dan mogelijk om de tijden nog even aan te passen alvorens het tijdverzoek goed te keuren. Zodra je op goedkeuren klikt, worden deze tijden in het systeem ingevoerd. Niet eens met de tijden? Dan kun je de tijden met 1 druk op de knop afkeuren, waarna de tijden dus niet in het systeem komen.


Terug naar alle functies