Urenregistratie per project

Wil je de tijd op projectbasis registreren?

Met Klokin kan je dit organiseren zoals je het nodig hebt. Je kan een van en tot datum opgeven. Hiermee bepaal je de periode waarin het project getoond wordt op het registratie scherm voor de werknemers. Dit kan ook via de status van een project, je kan het project op voorbereiden, open, hold of gesloten zetten.

Registreren van de tijd kan op locatie via één of meerdere klokschermen: tablet, pc, laptop of Klokin terminal. Met locatie wordt een werkplek, machine of een magazijn bedoeld.

De export tenslotte krijg je in excel waar je op bedrijfsniveau, op projectniveau en op basis van medewerkers de geregistreerde tijd kan terugvinden en verwerken.

Voor veel bedrijven is het belangrijk om op projectbasis de urenregistratie bij te houden. Op deze manier krijgt men extra management informatie wat gebruikt kan worden voor na calculatie en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Denk hierbij ook aan het registreren van de gewerkte uren bij een werkorder of verkooporder. Op het moment dat een medewerker een werkorder aanpakt, klokt de medewerker zich in op de betreffende werkorder. Vervolgens worden de uren geregistreerd op deze werkorder.

Met de software van Klokin kan je bijvoorbeeld op een centraal punt een klokscherm installeren waar personeel zich in- en uitklokt met druppels en een tablet op de werkvloer hangen of leggen waarop uitsluitend ingeklokte werknemers een project kunnen kiezen.

Via de tijden export kan men dan precies inzien welke medewerker aan welk project heeft gewerkt, alsmede inzien wat de totale gewerkte tijd op het betreffende project is. Dit is uitermate handig voor de facturatie, maar kan ook ingezet worden ten dienste van de nacalculatie. Op deze manier wordt inzichtelijk of de geoffreerde werkuren in overeenstemming zijn met de daadwerkelijk geregistreerde werkuren.

In de tijden export wordt voor ieder project en voor iedere werkorder of verkooporder een extra tabblad geschreven met daarin de gewerkte uren. Hierbij is er een onderverdeling zowel op medewerker als op dag niveau. Zo zie je precies welke medewerkers op welke dagen aan een bepaald project of werkorder hebben gewerkt, met uiteraard ook de totaaltijd over de geselecteerde periode: Urenregistratie zoals het bedoeld is.


Terug naar alle functies