Tijdregistratie op therapeutische basis

Is er bij jou bedrijf sprake van werken op therapeutische basis tijdens de reïntegratie van zieke werknemers?

Met de software van Klokin kan je werknemers gemakkelijk ziek melden ziek melden. Ook met terugwerkende kracht: het systeem voert desgewenst de contracturen in op dagen in het verleden. Vanaf de dag dat personeelsleden ziek staan gemeld kunnen deze werknemers niet meer inklokken en in de planning of het rooster zie je de ziekmelding terug bij de medewerker en je krijgt een waarschuwing als hij of zij nog ingepland staat.

Komen er werknemers terug van ziekte en beginnen ze op therapeutische basis weer met werken dan kan het zijn dat je deze tijden wilt registreren. Dit kan te maken hebben met vergoedingen zoals bijvoorbeeld reiskosten of wasserij, maar ook omdat je het als aanvullende informatie in het dossier van de werknemer wilt opnemen / registreren.

Dit kan met de urenregistratie van Klokin heel eenvoudig. Bij het invoeren of aanpassen van de ziekmelding van het personeelslid zie je de optie `mag klokken op therapeutische basis`. Vink je dit aan dan kan deze werknemer weer inklokken en alle tijden worden weer geregistreerd. Het systeem voert automatisch deze op therapeutische basis geregistreerde uren aan met overblijvende contracttijd zodat er een volledige contractdag aan ziekteverzuim opgeslagen is.

In de uitgebreide excelexport zie je de op therapeutische basis geregistreerde uren en het overige zekteverzuim netjes onderverdeeld terug. De uren op therapeutische basis staan ook op een apart tabblad en deze kan je, als daartoe behoefte is, eenvoudig vanuit excel exporteren en als bestand opslaan in het dossier van de werknemer.


Terug naar alle functies 1 Maand Proberen