Automatische pauze


Met de urenregistratie van Klokin kan je werken met `automatische pauzes`. Dat betekent dat werknemers niet langer hun pauzes via het klokscherm registreren maar dat deze wordt berekent aan de hand van de geklokte werktijd.

In het systeem van klokin kan je dat helemaal inrichten zoals jij dat wilt.

De pauzeregels worden aangeroepen als iemand uitklokt aan het eind van de dienst én als de administrator werktijden invoert of diensten wijzigt. Er kan rekening worden gehouden met werkplek, leeftijd, aanvangstijd dienst en de lengte van de dienst.

Je kan op individueel werknemers niveau aangeven of iemand moet worden uitgesloten van deelname aan de pauzeregels

Op deze manier kan je alle werkzame functies conform de afspraken / CAO van jouw bedrijf instellen.

Je kan onbeperkt pauzeregels toevoegen. Deze worden geordend weergegeven in het beheersysteem. Je kan daar ook de volgorde veranderen en je kunt ze aanpassen of weer verwijderen.


Terug naar alle functies