Automatische pauze

Soms is het handmatig klokken van pauze door de werknemers ondoenlijk, ongewenst óf niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als groepen werknemers tegelijk pauze gaan houden of als er een afdelingchef of floormanager is die de mensen op pauze stuurt.

Met de urenregistratie van Klokin kan je werken met `automatische pauzes`. Dat betekent dat werknemers niet langer hun pauzes via het klokscherm registreren maar dat deze wordt berekend aan de hand van de lengte van de geklokte werktijd of dienst.

In het systeem van klokin kan je dat helemaal inrichten zoals jij dat wilt.

De pauzeregels worden aangeroepen als het personeel uitklokt aan het eind van zijn of haar dienst én als de administrator of een daartoe bevoegde medewerker handmatig werktijden invoert of reeds gewerkte diensten wijzigt. Er kan rekening worden gehouden met werkplek, leeftijd van de werknemer, aanvangstijd van de dienst en de lengte van de dienst, dit kan je zelf instellen.

Je kan op individueel werknemersniveau aangeven of iemand moet worden uitgesloten van deelname aan de pauzeregels. Dit doe je in het tabblad contract van de betreffende werknemer.

Op deze manier kan je de automatische pauze instellen voor alle werkzame functies conform de afspraken / CAO van jouw bedrijf.

Je kan onbeperkt pauzeregels toevoegen. Deze worden geordend weergegeven in het beheersysteem. Je kan daar ook de volgorde veranderen en je kunt ze aanpassen of weer verwijderen. In het inkloksysteem vind je de pauzeregels onder instellingen -> personeel -> tabblad pauzeregels.

Het kloksysteem werkt overigens ook met betaalde pauze.


Terug naar alle functies 1 Maand Proberen